Tin tức Sự kiện

TEAM BUILDING MÙA HÈ CỦA TẬP THỂ CÔNG TY ESTRALA

Với các trò chơi team building giúp mỗi cá nhân đẩy cao tinh thần đồng đội, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, tạo sự gắn kết và xây dựng niềm tin giữa mọi người trong một tập thể. Trong văn hóa Estrala thì tại tinh thần đồng đội luôn được đề cao! Sự nhiệt huyết và tình đoàn kết, cùng nhau phấn đấu vì một tập thể và loại bỏ tính cá nhân trong mọi thành viên luôn được khuyến khích…Tạo thành sức mạnh nội tại để thúc đẩy công ty Estrala TpHCM phát triển và tiến nhanh hơn vào những con người đầy năng động và nhiệt huyết.